top of page

Cookie Notice

คุกกี้คืออะไร?

 

บริษัท บิทคับ เอ็ม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา")ใช้คุกกี้เพื่อจะทราบความสนใจในการใช้งานของท่าน (“ท่าน”) และส่วนที่นิยมของเว็บไซต์เรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง

 

ประโยชน์ของคุกกี้

 

เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็ปไซต์ของเราสะดวกยิ่งขึ้น คุกกี้ยังสามารถช่วยจดจำข้อมูลด้านการเตือนของราคาเหรียญ คู่มือการใช้งาน และ ข่าวสารโฆษณา แคมเปญล่าสุดของเรา

 

การใช้งานคุกกี้

 

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

 

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น: คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยท่านให้ใช้บริการเราได้

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

 

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์: คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

 

คุกกี้เพื่อการโฆษณา: คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา 

 

การตั้งค่าคุกกี้

 

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่านเอง ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Safari Desktop: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Safari Mobile: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

Android browser: https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637284515772371005-3491757126&hl=en&rd=1

 

What are cookies?

 

When you visit the website, information is stored on your terminal device in the form of a “cookie.” Cookies are small files that are sent to and stored on your computer or other internet connected device to identify your browser or store information. We want you to be familiar with how we collect, use and disclose information from and about you because we respect your concerns about privacy, and we want to maintain your trust.

 

How we use Cookie Information

 

We collect the cookies to deliver and improve our services, and function effectively. Cookies also allow us to display relevant content, providing advertising, services and products and enhance your online experience. In addition, cookies can recognise you and remember important information that will make your use of a website more convenient such as by remembering your login status and user preferences such as language preferences or questions that users have already answered for analytics to create a better user experience. 

 

Cookies We Use

 

Strictly Necessary Cookies: These Cookies are essential to our services in order to facilitate the features of our services and cannot be switched off in our system. Without these cookies, you may not be able to take full advantage of our services or features, and our service will not perform as smoothly for you as we would like.

 

Analytical/Performance Cookies: These cookies allow us to measure and improve the performance of our sites. The information will help create reports and statistics on visits and traffic sources. Performance cookies collect information such as your IP address, type of device, operating system, date and time of page visits, and pages visited. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance. The information allows us to record any difficulties you have with our services and show us whether our advertising is effective or not.

 

Functional Cookies: Functional Cookies collect information on the usage of our websites, including for instance users language preferences, theme preferences or login sessions. Functional cookies serve the purpose of improving the user friendliness of a website and therefore ensuring the user’s best experience.

 

Cookies for marketing purposes: Cookies for marketing purposes are used to offer more relevant content to users, based on their specific interests. They are also used to limit the display frequency of an ad and to measure and control the effectiveness of advertising campaigns. They register whether users have visited a website or not, and which contents were used. 

 

How can I deactivate cookies? (Managing Cookies)

 

If you do not want us to recognise some of your information, you can visit cookies preference page provided by your browsers (usually located within the “Help”, “Tool” or “Edit” settings) or review the instructions provided by the browsers listed here:

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Safari Desktop: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

Safari Mobile: https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

Android browser: https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637284515772371005-3491757126&hl=en&rd=1

bottom of page