top of page
Search

#FOMONOMORE

ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานประมูลผลงานศิลปะในรูปแบบ Phygital (Physical+Digital) ที่ผสมผสาน ผลงานศิลปะแบบจับต้องได้และผลงานศิลปะดิจิทัล NFT ภายใต้ความร่วมมือของ 'บิทคับ' และ '129 Art Advisory' โดย คุณเยาวณี นิรันดร ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 129 และ คุณพิริยะ วัชจิตพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย รวมไปถึงทาง The Art Auction Center บริษัทประมูลศิลปะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยเพื่อจัดงานที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยสามารถสร้างผลงานศิลปะให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นและยกระดับวงการศิลปะของไทยให้สามารถเติบโตได้ในระดับโลก

.

โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ KUB M Gallery ณ Bitkub M Social

ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ค. 2565 นี้ และ online ผ่าน Bitkub NFT


#Bitkub#FOMONOMORE#129ArtAdvisory#TheArtAuctionCenter#NFT#DigitalArt

#BitkubChain#BitkubNFT#BitkubMSocial
79 views0 comments
bottom of page