top of page
Bitkub m social register.jpg

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Bitkub M Social  ผ่านช่องทางออนไลน์
1. เข้า www.bitkubmsocial.com และ กด Register 
2. เข้าสู่หน้า Google Form เพื่อสมัครสมาชิก
3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมาชิกบัตร Bitkub M Social 
4. ทำการเลือก ระดับสมาชิก*
5. ทำการชำระเงินแบบโอน ผ่านบัญชีธนาคาร ที่ทางบริษัทฯกำหนด 
6. ทำการอัพโหลด หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip)**
7. เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยัน และติดต่อกลับสำหรับการสมัครสมาชิก

หมายเหตุ 
*ราคาสมาชิกบัตร BitkubMSocial รวม Vat7%
** ชื่อในหลักฐานการชำระเงินจะต้องตรงกับ การสมัครสมาชิกเท่านั้น
*** บัตรสมาชิกแบบแข็งและ Digital Card จะได้รับภายใน 30 วันทำการ
****เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครที่นี่!

bottom of page